หลักสูตร Reskill/Upskill

หลักสูตร Reskill/Upskill เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ และสามารถวัดระดับได้ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยหลักสูตรที่จัดทำขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ทั้งการเรียนเชิงปฏิบัติการ (Onsite) การอบรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online) และการเรียนในรูปแบบ ผสมผสาน (Hybrid)

ประกาศนียบัตร

การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ

หลักสูตรสะสมหน่วยกิต

หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้

การเรียนรูปแบบ Online

การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

การเรียนรูปแบบ Onsite

การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

รายชื่อหลักสูตร Reskill/Upskill

เศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทดสอบสมรรถนะและความถนัดในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่และช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการลาออกระหว่างเรียนได้

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา ธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณสารสัมพันธ์ ชีววิทยา วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการ และการให้ข้อมูล

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ เพื่อใช้งานด้านการเกษตรและระบบสมาร์ทฟาร์ม

เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระบบเกษตร แบบสมาร์ทฟาร์ม เปิดประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่าต่ออนาคตของคุณ ค้นพบโลกของเทคโนโลยีที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในวงกว้างของการเกษตรและระบบสมาร์ทฟาร์ม มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรม มาร่วมเรียนกับเรา และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

สร้างตัวตน สร้างรายได้ ใน Tiktok

อยาก "สร้างตัวตน" อยาก "ขายของ" อย่าพลาด นาทีทองของ "ตลาด Tiktok"

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การสื่อสารเพื่อสร้างตัวตนของบุคคลและองค์กรผ่านแพลตฟอร์ม TikTok

ไม่ว่าคุณจะใครในสังคมหรือในโลกใบนี้ คุณก็สามารถที่จะสื่อสาร แบ่งปัน และสร้างตัวตน ได้อย่างไร้ขีดจำกัดในโลกออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม TikTok แค่คลิก ชีวิตก็เปลี่ยน

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

TikTok Marketing สื่อสารอย่างไรสร้างรายได้ให้ปัง

มาเรียนรู้ TikTok และเตรียมพร้อมใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสื่อสาร และสร้างกลยุทธ์การขายของคุณเพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณ!

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

พื้นฐานเคมี

การเรียนการสอน แบบผสมในชั้นเรียนและออนไลน์ (Hybrid)

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การสร้างแบรนด์การตลาดดิจิทัล

หลักสูตรนี้เป็นการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ที่สนใจและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นทางเลือกที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาตนเองมากขึ้น ไม่ว่าเป็นด้านการสร้างและการออกแบบแบรนด์ให้สินค้าและบริการ ให้ทันสมัย การใช้อี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) และการค้าดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีทางกระบวนการข้อความรูปภาพ และเสียง (Multimedia) ตลอดจนการสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อธุรกิจกิจการ หรือองค์การในปัจจุบันหรืออนาคต

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทดสอบสมรรถนะและความถนัดในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่และช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการลาออกระหว่างเรียนได้

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน