TikTok Marketing สื่อสารอย่างไรสร้างรายได้ให้ปัง

สำหรับหลักสูตรขั้นสร้างรายได้ 

     แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9  เรื่อง ประกอบด้วย 
     1.  เปิดร้าน TikTok ต้องรู้เรื่องนี้
     2.  TikTok Seller VS TikTok Shop Creator ต่างกันอย่างไร 
     3.  
Tiktok Seller (การติดตั้งตระกร้าและเปิดพันธมิตรหรือ Affiliate) 
     4.  
Tiktok Shop Creator (การเป็นนายหน้า TikTok การเลือกสินค้าขายดี การติดตระกร้าในคลิป VDO) 
     5.  ไม่อยากให้ช่องพัง ต้องระวังกฎ
TikTok 
     6.  
Content Marketing ขายแบบเนียน ๆ  
     7.  เทคนิคการทำคลิปให้มียอดขาย 
     8.  ไลฟ์เป็น ไลฟ์ได้ ยอดขายปัง
     และ 9.  การยิงโฆษณาใน
TikTok