สร้างตัวตน สร้างรายได้ ใน Tiktok

-  การสื่อสารเพื่อสร้างตัวตน
-  Tiktok Starter
-  การสื่อสารตัวตนผ่าน Tiktok
-  Tiktok Marketing/ Affiliate (นายหน้า Tiktok)