อาหารพื้นถิ่น

รายวิชา อาหารท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 2 เรื่องคือ

ตอน 1 ข้าวพันผักเมืองลับแล และข้าวพันผัดไทย แบบประยุกต์

ตอน 2 อั่วบักเผ็ด อาหารลาวเวียงหาดสองแคว และอั่วบักเผ็ดไส้ชีส แบบประยุกต์