ติดต่อเรา

Lifelong Learning

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Location:

27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

Email:

urulifelong@uru.ac.th

Call:

055-416601 ต่อ 1869, 080-0627759